اینجا... برای از تو نوشتن...

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است 
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است

اکسیر من نه این‌که مرا شعر تازه نیست  
من از تو می‌نویسم و این کیمیا کم است...

/ 3 نظر / 64 بازدید
نیلوفر

سلام من دانش اموز مدرسه فرزانگانم رمز موفقیتتون چیه؟؟؟؟

کیمیا.......

[قلب]خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی قشنگ[قلب]