آسمان فرصت خوبی‌است اگر پر بکشیم...

خود را لایق آرامش، خوشبختی و بهترین‌ها بدانید... عجیب است که برخی از ما فقط تماشاچی و نظاره‌گر آرامش و خوشبختی دیگران شده‌ایم و به آن غبطه میخوریم... اگر در زندگی کسانی‌که فکر می‌کنیم خوشبخت هستند کمی دقت کنیم، می‌بینیم که آن‌ها از هیچ فرمول پیچیده و معجون و سحر و دعایی استفاده نکرده‌اند... آنان فقط با توکل و تفکر خود، انرژی‌های مثبت را به سمت خود جذب نموده‌اند... آرزو وهدف‌های مهم خود را بدون هیچ بازدارنده‌ای نوشته‌اند و به‌ترتیب اولویت‌بندی کرده‌اند. توانایی‌ها و امکاناتی که در اختیار دارند را لیست کرده‌اند. برنامه‌ریزی نموده‌‌اند و دست به‌کار شده‌اند... عمل... کنترل... عمل... عمل... قطعاً موفقیت به‌دست خواهد آمد.

آن‌ها چشمان خود را گشوده‌اند و به‌موقع از فرصت‌ها استفاده نموده‌اند، چون خود را لایق آرامش و خوشبختی می‌دانستند؛ زیباست بیاموزیم که فرصت‌های زندگی همیشگی نیستند و (ایده‌آل) هیچوقت وجودندارد. بیاموزیم در بهترین زمان مناسب، بهترین انتخاب‌های آگاهانه را داشته باشیم... راست گفته‌اند که آسمان فرصت پرواز بلندی است... ولی قصه این‌است چه اندازه کبوتر باشی؟

/ 27 نظر / 48 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عماد

[چشمک]

به لحظه های من بیا...

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻲ ﻟﺒﺎﺱِ ﺧﻮﺏ ﺑﭙﻮﺵ . ﺑﺮﺍﯼِ ﺧﻮﺩﺕ ﻏﺬﺍﻱ ﺧﻮﺏ ﺑﭙﺰ . ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺮﻑِ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺧﻠﻮﺕِ ﺩﻧﺞ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﮐﻦ . ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺪﻳﻪ ﺍﯼ ﺑﺨﺮ . ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻱ ... ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ . ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﻤﻲ ﺑﺮي. " ﻋﺰﺕِ ﻧﻔﺲ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ

شاهین

زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است

مسافر

فوق العاده

zahra

سلام ممنونم ازنظرتون وب شما هم بسیارعالی وامیدوارکننده وآرامش بخشه![قلب][لبخند]

عسل

سلام داراجوووووونم داداشی گل وخوش تیپم وبلاگت عالیه چون میشناسمت وبهت ایمان دارم میدونم همه این مطالب تراویده ی ذهن عالی وبرتر خودته... من همیشه خوشبخت وخوش اقبالم چون تو داداشمی [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

به لحظه های من بیا...

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ اﮔﺮ ﺳﯿﻨﺪرﻻ ﺑﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﻔﺸﺶ ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﭘﺮﻧﺴﺲ ...ﻧﻤﯿﺸﺪ .

به لحظه های من بیا...

ﺳﮑﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﭘﻮﻟﻬﺎﯼ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳﺎﮐﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺭﺯﺵ ما ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ که ، ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿم...

گلشنا

سلام همیشه موفق باشی[گل][گل][گل][گل][گل][گل]