پیدا شدم

پیدا شدم

پیدای نا‌پیدا شدم

شیدا، شیدا، شیدا شدم

پیدا، پیدا، پیدا شدم

پیدای ناپیدا شدم

من او بودم

من او شدم

با او بودم

با او شدم

در عشق او چون او شدم

زین رو چونین با سود شدم

در عشق او چون او شدم

چون او، چون او، چون او شدم

شیدا، شیدا، شیدا شدم

پیدا، پیدا، پیدا شدم

/ 4 نظر / 40 بازدید
asal

salam dara jooon karet alie tabrik migam.

مرسی عسل

شاکری پور

بسیار زیبا

zahra

یك دقیقه سكوت به خاطر تمام آرزوهایی كه در حد یك فكر كودكانه باقی ماندند.... به خاطر امیدهایی كه به نا‌امیدی مبدل شدند.... به خاطر شب‌هایی كه با اندوه سپری كردیم... به خاطر قلبی كه زیر پای كسانی كه دوستشان داشتیم له شدند... به خاطر چشمانی كه همیشه بارانی ماندند.... یك دقیقه سكوت به احترام كسانی كه شادی خود را با ناراحت كردن ما به دست آوردند.... بخاطر صداقت كه این روزها وجودی فراموش شده است.... بخاطر محبت كه بیشتر از همه مورد خیانت واقع گردید.... یك دقیقه سكوت به خاطر حرفهای نگفته.... برای احساسی كه همواره نادیده گرفته می‌شد.....