شاه شطرنج...

همانند شاه شطرنج باش... که حتی بعد از باخت ، کسی جرأت بیرون انداختنت از صفحه‌ی زندگی را نداشته باشد...

/ 3 نظر / 64 بازدید
zahra

نمی دانم اینجا که ایستاده ام تقدیر من است یا تقصیر من! اما وقتی یافته هایم را با باخته هایم مقایسه میکنم، می بینم چون خدا را یافتم هر چه باختم مهم نیست. آموختم که تمام ماجراهای زندگی فقط قانون عشـــق بازی خدا با ماست...