بهشت و جهنم...

ذهن انسان به خودی خود و به تنهایی می‌تواند از بهشت، جهنم و از جهنم، بهشت خلق کند...

/ 1 نظر / 40 بازدید
zahra

آری...خودتـــــــ باش... دنیـــــا خـــالق اندیشه ی توســـــت... اینـــــ است مسیر قدمـــــهای من... میگویمـــــ خودتـــ باش چــــــون تــــو بهــــترینی...