حلقه...

با شاد بودن، زیبا بودن، رنگی بودن، خندیدن، رقصیدن و آوازخواندن

هم می‌توان به بهشت رفت...

کافی‌است خوب باشیم و انسان...

/ 4 نظر / 18 بازدید
شین

موافقم شدید... حتی اگه بهشت هم نباشه... [گل]

zahra

خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد.... - آهای، آقا پسر! پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید: - شما خدا هستید؟ - نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم! - آها، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید

zahra

آدمــــــــــــــهای ســــــاده را دوس دارم... بــــــــــــوی نابـــــ آدم بــــــــودن میدهنـــد...